Без значение каква стратегия за търгуване на фондовата борса сте избрали, Вие можете да направите печалба. Въпреки това, тази статия ще разгледа някой от предимствата, които идват с дългосрочните инвестиции. С този тип стратегии не можете да очаквате да направите бързи пари, но са по-безопасен начин за търгуване поради няколко причини.

Сложна (капитализиране) лихва, дивиденти, намаляване на ефекта от променливите цени и по-лесно правене на промени са предимства на дългосрочното търгуване. Тази статия ще Ви обясни как да използвате тези предимства. Въпреки, че цената на акциите са непредвидими, това няма да има голямо влияние, ако използвате дългосрочни стратегии и ще имате шансът да изкарате допълнителен доход чрез дивиденти. Нещо повече, използвайки тези стратегии за търгуване няма да е необходимо постоянното наглеждане на цените на акции, в които сте инвестирали.

Това далеч не означава, че краткосрочното търгуване са по-малко доходоносни, но се считат за по-рискови и отнемащи време за следене на промените в пазара. Инвеститори, които започват рано и остават за по-дълъг период от време имат възможността да максимизират възвращаемостта, защото цените на акции обикновено се покачват в дългосрочен план. Преди да направите Вашият избор за стратегия се уверете, че разбирате различните методи на търгуване и това ще Ви осигури постепенно разрастване на Вашето портфолио.