Думата "hub" означава централна част от колело, която свързва всички елементи. Също като буквалното си значение 11hub обединява твоята компания!

То работи точно като социална мрежа, но това което прави разликата между двете е подобрената продуктивност.

Виж кода тук.

Използвана технология:

Backend:

→ WordPress Core (PHP)
→ MySQL

Frontend:

→ JavaScript (jQuery)
→ SCSS (CSS preprocessor)
→ HTML