MQL5 базиран Търговален Робото (Expert Advisor) специално разработен за NASDAQ100 Tech. Index.

Сегашната версия на робота все още е BETA. Годишните тестове показват нетна печалба от 151 хиляди EUR с 10 хиляди EUR инвестиция.

Този EA може да бъде използван като framework за по-големи Търгувални Роботи или Платформи за Сигнали.

Виж целия код тук.

Използвана технология:

Trading Bot Software:

→ MetaTrader Core
→ MQL5
→ C++

Client Communication Server:

→ WordPress Core (PHP)