Използвайки Promotator ще улесниш ежедневните имейл маркетингови кампании.

Вземи го безплатно от тук.

Използвана технология:

Backend:

→ WordPress Core (PHP)

Frontend:

→ JavaScript (jQuery)
→ SCSS (CSS preprocessor)
→ HTML